VAN DE VERGADERfNG VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE SOEST VAN Tegenwoordig de Heeren .rvj je .:e t:ii^urgt ue e s ter l'{. yan -ïloo eter en "-.iodeesen ïethquiers Secretaris Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: L Afd. III i •JU."»-»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 702