Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen besloten worcït nn dëri. Raad. voor te -stellen ingaande IoAJ 1 januari 1934 van gemeentewege de Kosten te dragen van v een geleidster der Kinderen bedragende f.300,-- jcr Ijaar je ouders of veruorKers der Kinderen sullen onderling j :zlf de Kosten moeten dragen v«-n hei vervoer der Kinde ren naar de school te Amersfoort. belet 00 het schrijven van Gede.juteerde Staten dd. 20 kovember 1933» is afd. no4245/2566, waarbij toestem ming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning wordt besloten de .anvrage no. 1/330 in te willigen. Un Leu Raad credie0 vragen. besloten wordt de toestemming te verleenen. V eJ(j De ontheffing wordt onder de gebruld*, verleend iijm voorwaarden \y I v V "b22>if.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 706