Volg- num- Afzender of voorsteller mer i Datu m Korte inhoud Je Afdeeling. J.G.geervliet brengt rapoort uit ovt stempeling J.v.Slegtenhorst. ie JroeKert. van ~>i j nd enlaan 30 Soest. vraagt verwijdering vin een boom, staan de aan de van hijndenlaan voor den in gang van zijn perceel. Je Technisch Ambtenaar van Openbare /er Ken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. ül IToveiaher j.1. no. J:34. Techn. Ambtenaar Openbare /erken. Afi. financiën. vraagt machtiging om aan de R.U.E.j dracht te mo0en geven tot aanbreng! van een licht runt in de Vondellaan. ooi deelt mede, dat ten behoeve van de nieul J.Rooder,lid van ien Raad. gebouwde onderwijzerswoning bij ie ooeni bare lagere school te Soesterberg een vlaggcstok is aangeschaft, waarvan de kosten bedragen f430 Gevraagd wordt cf leze kosten ten laste der gemeente kunnen worden genomen. stelt voor over te gaan tot de aanschaf' fing v n een.nieuwe motorspuit voor Soesterberg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 707