NOTULEN u.. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 25 November 193 3. Tegenwoordig de Heeren MrG. Deketh, Burgemeester. H.van Klooster en K.Lodeesen, Wethouders Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 13Ö7 t/m1392 De Burgemeester, Uitgevoerd Aj Afd. 1:4? Afd. II: 1/ Afd. IIIAfd. IV /.fiL.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 710