NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS /fc Afd. IV i* VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 Hovember 1933 Tegenwoordig de Heeren üeketh, Burgemeester. H. van Klooster en K. Lodeesen, Wethouders. Secretaris J.G.A. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1393 t/m1402 Uitgevoerd Afd. Afd. II Afd. III:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 714