NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 December 1933* Tegenwoordig de Heeren G.Deketh, Burgemeester. H van Klooster en K. Lodeesen, Wethouders. Secretaris JG.A.Batenburg Afwezig ,A Accoord De Wethouders, p, V o l U K V 1 1» y/> De Burgemeester, ecretaris, Bevat volgnummers 1403 t/m140.9 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III: Afd. IV: <-* .af ti> lil

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 720