NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 Pecember 1933 Tegenwoordig de Heeren Kr» G. Deketh., Burgemeester. H. van Klooster en K. Lodeesen, .Wethouders. Secretaris Batenburg» Afwezig Accoord De Wethouders, A -Kb De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1410 Uitgevoerd Afd. 14? - Afd. II t/m Afd. III 14.31 Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 726