NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 februari 193 3 Tegenwoordig de Heeren Mr. G. Deketii, Burgemeester, J.S.van Duren en K.Lodeesen, 'Yethouders. Secretaris J. G. A. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 140 De Burgemeeste De-Secretaris, t/m Uitgevoerd Afd. Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 72