.4 |v Ar BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerki ngen inriep ge le, dd. '68. 13 Oc- tot den een ter men! laan 1, in igeals angege- .dvies .mb te naar, en wo- Tot wijziging der bouwvergunning wordt conform het ad- vies Technisch Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht, beslo- x ten. rdeeling t Colle- besluit te tre^- ing te We t- t. 84 t ver- p het nte aan en en 1 richt, teeke-! itge- aar, te|- Y oning- No. 6/24 n het tuk van] van de ancierdi n ver- toege- uitge- re wer- Besloten wordt Wethouder Lodeesen alsnog te belasten met de werkzaamheden verbonden aan de Steunregeling, '/erkverschaffing en Werkloosheidsverzekering. Tot waarnemend Burgemeester wordt aangewezen Wethouder H.van Klooster. Voorts wordt besloten, dat de Secretaris naast den Yet- van zaken de 5teunreöe- ir ls"4. V houder zal toezien op den gang ling e.a. betreffende, terwijl voorstellen wacht terzake eventueele reorganisatie van met de werkzaamheden belast. worden inge- de afdeeling1; Besloten wordt vies van Bouw- adressanten te berichten conform het ad- |A en Woningtoezicht Aan de Vereeniging van Bederlandsche Gemeenten op te geven als tertiaire wegen: 1. de Stadhouderslaan; 2. de SoesterbergschestraatBanningstraat V Ja. cl 3,1* 5 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 732