NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 December 193 3. Tegenwoordig de Heeren .-Jelceth., Burgemeester H. van Klooster en K. Lodeesen, Wethouders Secretaris <1 Ga .3at enburj Afwezig Bevat volgnummers 1432 t/m 145.1 Uitgevoerd Afd. 14/? Afd. III: Afd. IV Accoord De Wethouders, A JL. De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 738