BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen id dienst, ten. n voor logen "Yieksloo ek vrij het brand- mogen e woning ert be- onder p regel- roogge- ast of de bij lening plaat- ter, op straal no.1590 in arti ng» D Meter eel et de cht, ad- te ver telde Besloten wordt aan de Vereeniging Soesterbergs Bloei te vragen of zij genegen is niet aanvaarding van alle ver antwoordelijkheid daaraan verbonden het Soester Natuur bad gedurende deze winterperiode 1933/1934 voor hare rekening als ijsbaan te exploiteeren. De toestemming wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de bepalingen van het contract in alle deelen ten volle wordt uitgevoerd en dus ook t.a.z.van de afscheiding van het terrein voor berging van het vuil Het verzoek wordt afgewezen. Besloten wordt aan den Raad voor te stellen een extra i l? crediet te verleenen voor het plaatsen en de reeds ge- plaatste brandkranen in de nieuwe uitbreidingen van het buizennet. Het op de begrooting voorkomende crediet kan alsdan bestemd worden voor het aanbrengen van brandkra nen en bestaande leidingen. De aangevraagde kranen kun nen voor plaatsing aan de Ky. worden opgedragen. 3. 1A4. Je vergunning wordt verleend 1* Ju. *<-' Wi), Je ontheffing wordt conform het advies verleend. IA al4,<X- <Vu J VO-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 740