BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i bosch- tioodig 3,-- rWERP .7 eede tot de ar het sn, in kadas- sectie ij be- 3 ver- ial van t no ohten lats Lka ïn sec- bricts- Tt het len ont- ig van Veilig- lers der brimo- i.z, brent 3. Voort huren 3ze ge- t in c een :der te sten op De machtiging tot aankoop wordt verleend. Het ontwerp wordt goedgekeurd, ■UJ -A Jhotj. Conform het voorstel wordt tot intrekking besloten. De vergunning wordt verleend conform het besluit hier nevens als bijlage gevoegd. jBesloten wordt te berichten, dat van verschillende zij- den op huurverlaging van de woningwetwoningen wordt aan-^, gedrongen. Aangezien deze aangelegenheid met hare con sequenties voor de gemeente ernstige moeilijkheden op levert is de geheele materie in studie genomen, en ver dacht kan worden dat binnen niet te langen tijd eene ^oplossing zal gevonden worden, waardoor ook adressanten zullen zijn gebaat. Besloten wordt niet ly in te gaan. op het verzoek van den heer van He - V v.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 744