Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1449 1450 1451 Techn.Ambtenaar Bouw- en Honing- Toezicht. Bestuur Woning stichting "Ons Be lang" Amersfoort. De Voorzitter. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt zijn voorzitter met den archi tect J.B.v.d.Haar te .Amersfoort een on derhoud toe te staan inzake de aanbeste ding van het schilderwerk der woningen van "Ons Belang" te Soesterberg. I vraagt machtiging een rechtskundig ad vies te mogen inwinnen in de zaak scha Idevergoeding afgebrande boschgronden j bij het Monnikenbosch. Gfelet 05 Decembei 2693, 4' 2690, 4^ gegeven sloten c 1/840, gen. Het Bes' ontvangi medegedi laagste] had een: zijde di nen. Onc voorwaa: desnood; van Rie' gekocht een en volgens bestuur is tensl In schrik Meerwerl Er is r< ne afwi, bedrag i zooals 1 /ethoudi kan ziel vereenit te staai worden 1 Hiervan De mach'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 745