eelte voor een jiw we- can door- BESLISSING Afdeeling en No. I Aanmerkingen Besloten wordt het bedrag gestort voor een huisnummer- plaat n.1. f.2,-- te restitueeren, doch het overig deel der betaalde leges als verschuldigd te handhaven. /£-/"• (P/5 31 ie Lcht ad- )rt voor sstitu- 3ns als ?ordt ^en van Decem- 3 den '.meen te f.1,50 den schik- de open- r de eleden Besloten wordt adressant alsnog te berichten, dat niet hooger kan worden gegaan dan het aanbod van f.1,-- per L !U2* Indien binnen 14 dagen Leen antwoord is ontv nt:en '32~32~ dat hij met den prijs genoegen neemt zal aangenomen worden dat van den verkoop is afgezien. Te berichten, dat het College reeds lang geleden het 1/ besluit heeft genomen geen lokalen meer te verhuren of L.'C beschikbaar te stellen. Vereenigingen die reeds van de lokalen gebruik maken mogen dit nog blijven doen. leven zal te aren Lt de den 3 week .jf het ituigen ;rt de '.arden Het adres den Raad aan te bieden met voorstel te ren- voieeren naar de wetgevende Commissie. Besloten wordt het bedrag ad f.10,-- voor rekening der gemeente te nemen, aangezien niet is na te gaan door welke oorzaak het bedrag is verloren gegaan. De vergunning wordt tot wederopzeggens verleend onder de voorwaarden door den Inspecteur van Politie in zijn rapport omschreven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 756