num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 1475 1476 1477 1478 1479 1480 Afd. financiën. Afd. Financiën. Ie Afdeeling ter secretarie Afd. Financiën. .'ed. G. Sulcel-van den Hoven, laan straat 86 Soest. Ie Afdeeling ter secretarie 14Ö1 A.Bo s.Koninginne laan 23» Soest. adviseert de volgende "bijdragen toe te kennen voor het vervoer per electrische tram van leerplichtige kinderen van Soesterberg naar Zeist en terug: aan HWMontauban f5 aan D. Seegers 8,40 laan E.V.Veltman 11,20 I adviseert over te gaan tot het benoemen van een geneesheer heiast met het ver richten van de doodschouw gedurende het jaar 1934. biedt ter opmaking aan de lijst Heide en zandgronden over 1933 welke ingevolge de bepalingen der betreffende verorde ning ter klassificatie moet worden ge steld in handen der commissie "Heide- ei zandgronden" deelt mede, dat ten behoeve van de niew gebouwde onderwijzerswoning bij de o.l. school te Soesterberg een vlaggestok is aangeschaft, waarvan de kosten bedragen f480 Gevraagd wordt of deze kosten ten laste der gemeente kunnen worden genomen. verzoekt overschrijving van de volledi ge vergunning ten name van haren zoon Theodorus Sukel, die haar sinds 1 Mei 1931 in de uitoefening van het bedrijf verving. biedt ter GOEDKEURING aan het OUTHER? der aan de N.V.Utrechtsch Advertentie- jblad, Spoorstraat 26 alhier te verlee- nen vergunning tot het oprichten van eei bedrijf voor het vervaardigen van recla meplaten en drukwerk, in het perceel Middelwijkstraat 21, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie A.1833* verzoekt vergunning tot het oprichten van een slagerswerkplaats met rookerij in- en achter het perceel, Honinginne- laan 23» kadastraal beken., gemeente Soest, in sectie H.5233 (oud H.4729)» Blijkens meaedeeling van het districts hoofd der arbeidsinspectie behoeft het ïem toegezonden ontwerp GEEN wijziging om de naleving van de eischen, gesteld De gen jaar 1 De lij zandgr Besloti gemeeni De vol] ven gel ceel La Theodoi uitoefe Het ont De vergi hiernevi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 757