Itïf, iM. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen toe te trische van enoemen t ver- nde het Heide- ngevolge rorde- sn ge- eide- er le nieuv ie o.l. stok is 3dragen 1 laste ;n. )lledi- zoon Mei idri jf "TERP ntie- rlee- van eei recla- eel ekend :iten s kerijj Lnne- te 29). ricts- t het j ;ing ij jteld jPe "bijdragen worden conform het advies vastgesteld. :De geneesheer J.H.A.Rupert arts alhier wordt voor het 'jaar 1934 benoemd. Ie lijst in handen te stellen van de Commissie Heide- en/ zandgronden om advies. 4 <4*-; ^yj iBesloten wordt ditmaal de kosten nog voor rekening der gemeente te nemen. Je volledige vergunning van de Jed. G.Sulcel-van den Ho- ven geldende voor de beneden-voorlocaliteit van het per4^.jLg^y I ceel Laanstraat 86 wordt overgeschreven ten name van Theodorus Sukel, die dit bedrijf in die localiteit zal uitoefenen. Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. De vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit ;4 hiernevens als bijlage gevoegd. j iv y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 758