Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 147 gemeentedeurwaar- der 143 J.L.van Der Lichte 30-l-'33 Soest 149 15V 151 152 B. eb van A.mersf oor t Wed. L.J.Th.Bek kers, soesterberg 3-2-'33 Vereeniging "Soest Vooruit" Vereeniging Vrij willige brandweer van Soest 6-2-*33 6-2-»33 1-2-'33 deelt mede, dat G.de Beer vergoeding vep zoekt van abonnementskosten per autohus naar Amersfoort voor vervoer van zijn ;zoontje of vergoeding van een rijwiel. verzoekt aanleg van een hoofdbuis der waterleiding in de Nieuwesteeg. pe Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken brengt hieromtrent rapport uit. berichten, dat het Kind Littooy inder daad zonder bereidverklaring van Soest pp een school voor buitengewoon lager Onderwijs te Amersfoort werd toegelaten, 'Niettemin blijft het college aandringen jop betaling van het aan Soest voor dit kind gedeclareerde bedrag. IverzoeKt toestemming om haar kiosk, staan jde aan de Batenburglaan, nabij het vlieg jveld te Soesterberg, gedurende het tijd vak van 16 April tot en met 30 September 1933 geopend te mogen hebben voor den verkoop van diverse soorten limonade, koffie, thee, melk, chocolade, koek, eieren, diverse soorten fruit, ije, si garen sigaretten, enz. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den techn.ambtenaarbelast met de leiding van 0,.'V. zendt adschrift van het adres, gericht ;aan den Minister van Waterstaat uitgaan- :de van de Vereenigingen voor Vreemdelin genverkeer e.a. uit deze en omliggende feemeenten, inzake verbetering in den treinenloop op het traject Baarn-Utrecht alsmede de daarop ontvangen beschikking van den Minister. zendt jaarverslag en rekening over 193^'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 75