NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 22 December 193 3* Tegenwoordig de Heeren r G. JekethBurgepiee st jr H. van Klooster en K. Loaeesen.Wethouders. Secretaris J. G. A. Batenburg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, A *£-. De Secretaris, 1486 1485 t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I Afd. IV; Afd. III Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 762