Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud Datum 1485 1486 Einister Sociale Zaken. 3e afdeeling, bericht telegrafisch bezwaar te maken boven de brandstoffenbijslag bedoeld in de circulaire van 27 üctober Ho. 1352 brandstof te verstrekken aan werkloozen deelt mede dat door de provinciale grif fie telefonisch is verzocht om een voor schot op het aandeel van de provincie i, de van derden ontvangen bijdragen voor verpleging van armlastige krankzinnigen zulks in verband met de afsluiting van den dienst 1932 op 31 December 1933

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 763