BESLISSING Afdeeling j Ag en No n merkingen Besloten wordt van het verstrekken van brandstof geheel af te ai en, Besloten wordt een bedrag ad één duizend gulden (f.lOGG,- i'öij voorschot te storten op de rekening der Provincie ter nadere afrekening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 768