NOTULEN s BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 29 December193 3.- Tegenwoordig de Heeren -- 3ekethr Burgemeester H. van Klooster en K. Lod.eesen, Veth.oud.ers.. Secretaris JG. A. Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, /z jC-, v 7~ iy De Secretaris, Bevat volgnummers ....14Q.7 t/m 1.5.i.2 Uitgevoerd y Afd. I: Afd. II: V Afd. IIIAfd. IV l' r'j ffr* V'; r y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 770