/H». BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen re ver se ld van jzen. opgaven ichtens 3 verhou- smeenten. te ge- jingskos- dienst- 3n geval geweest skenhuis ie aan nmer te m de overgaan. i de kos- laar de jon lager D Gelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 27 V oJuL. December 1933, le afd. nos. 4741/2836, 474C/2835, 4738/ 2833, 4710/2855, 47II/2856, 4739/2834 en 4737/2832, waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning wordt besloten de aanvragen nos. 1/8 50-, 1/847, I/816, 1/849, 1/848, 2/275» en 2/276 in te willi gen. Bouwaanvragen nos. 1/788, I/S39 en 1/804 worden aangehouden De opgaven worden conform vastgesteld, Aangezien uit het ingestelde onderzoek (besluit 5 Oec. M aJd 1'933; is gebleken dat verhaal op de ouders niet moge- D/a lijk is wordt besloten de uitgaven geheel voor rekening der gemeente te nemen. 4. ting van sran 1 plaat- na chine rump omp L elec- Lsmede Ln het istraal ie H. istricts- seft het IJZIGING gesteld 31 ornno- Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beslissen, V1 aangezien de raad enkel heeft besloten tot het verlee- nen van een crediet voor begeleiding der kinderen. Adressant zal de vervoerkosten voor zijn rekening moeteri nemen De vergunning wordt verleend conform het besluit hierne- vens als bijlage gevoegd. <V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 772