cM. 'V ESL1SS1NG Afdeeling en No. Aanmerki ngen Besloten wordt adressant te berichten, dat het ontwerp- VaJ<n- uitbreidingsplan vrij spoedig gereed komt en in verband daarmede niet op de gestelde vraag kan worden vooruitge- loopen. Besloten wordt op de kaart een advertentie van het Na tuurbad te plaatsen tegen den prijs van f.35,-- U* asU' De machtiging, alsmede het crediet ad f.56,-- worden cJU. verleend met de bepaling, dat hierin niet zijn begrepen de werkzaamheden aan eventueels ophooging der voortuin- j' t j es In afwachting van een nog door den .'ethouder van Openba- re berken in te stellen onderzoek naar de kosten wegens extra levering ad f.475*54» wordt besloten tot betaling /fy van het vaststaande bedrag groot f.17.670.15» Het crediet ad f.90,-- wordt beschikbaar gesteld. Cc' u)i i Besloten wordt den eigenaar der woning aan te schrijven de noodige verbeteringen door Bouw- en .'/oningtoezicht voorgesteld, aan te brengen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 776