Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 153 154 ■"f.van Breukelen, Beckeringhstr.15 Soest W.ï*. Selderbeek, Soest 3-1-'33 VerzoeKt ontheffing van het bepaalde bij artikel 15 der bouwverordening voor den bouw^van 3 blokken van vijf woningen on der één kap, op een terrein, gelegen aan den Korte Hartweg, kadastraal bekend ge meente Soest in sectie H.2795 en 2771» De techn.Ambtenaarbelast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht brengt Omtrent dit verzoek advies uit. 8-2-'33 deelt mede door omstandigheden niet te (kunnen ingaan op het voorstel van B.en jff. inzane slooping van de afgebrande huisperceelen aan den Korte Brinkweg. De oni breng* aan Van de «ommis en te rienden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 77