Afdeel ing en No. Aanmerkingen aaide bij voor den ingen on- legen aan ekend ge- n 2771. de lei- t brengt niet te an Ben rande nkweg ])e ontheffing aan den raad met gunstig advies voor te Virpneen, doch hieromtrent alsnog het advies te vragen aan commissie O."?. Van de mededeeling wordt kennisgenomen en besloten de commissie O."/, van deze mededeeling in kennis te steller! en te bespreken «at in verband met de Klacht der omwo nenden thans te doen staat.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 78