4 NOTULEN rs BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 J'ebruari 193 Tegenwoordig de Heeren MrG.Deketh, burgemeester J.S. van Duren.en K.Lodeesen. Secretaris J«G.A.Batenburg.. Afwezig Bevat volgnummers Accoord De Wethouders, Uitgevoerd Afd. I: Afd. De Secretaris, De Burgemeester, Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 80