7' ■S» BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3 dei- van 3 3 perceel i het met de sicht ïbr.igpji, i ouden liefst .seert i verleens Be.sloten wordt den Kaad voor te stellen de ontheffing te verloenen onder de voorwaarden door Bouw— en Y/o- nifigtoezioht gesteld. i3e toestemming wordt verleend. ■f pressant mede te deelen dat de sloot kan worden ge lende -"'"1 ïioleerd v/anneer hij de kosten ad 5^5,= i-n de ge- a^Ss Per" raeentekas stort, straat logen opefifjBdressant te berichten conform advies Inspecteur van .dags. politie, es uitge- politie. sloten wordt geen adhaesie te betuigen en het dossiersjft* aan het deponeeren Onderwi jsf hte adrerj art.205 noemde bijzondt en en een pdat de 11en we- lichting s/- ic?r/ r.1933 en ten Jan.1933 cht tot korting ren in Lede te deelen dat het besluit bij het college geen bezwaar ontmoet.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 84