Jl NOTULEN Jh/.r?xr: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1?.. Debruari193 3. Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deketli, burgemeester J.S.van Duren en K.Lodeesen. Secretaris JG.A. Batenburg... Afwezig Accoord De Wethouders, A-. c£~ De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 172 Uitgevoerd Afd. I<4, Afd. II t/m -1.89 Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 88