^/u)\ 1 BESLISSIN .e va- in 3a- m. >pen- ran ma- 13* in en ien aoor jn- xn h3t gro.id- Besloten wordt den raad voor te stellen te benoemen II.Th.van den Berg. Afdeeling en No. Aanmerkingen Be gunning wordt in afwachting van een rapport van den «Xn Technisch Ambtenaar 0.7. aangehouden. nm 4? Be ontwerp-besluiten zullen aan den raad ter vaststel- ling worden aangeboden. i> l tw voor-"r door:,- re r L over sr 193: srce ï- i in Besloten wordt de stukken conform de minuten aan den raad ter vaststelling voor te dragen. VS1J 31- lïJcl. IV- '113.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 8