X T BESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkingen nge ver- de daar- )escheidei. ;nt eraad .erk bij mogen aan| tak "Hero" irceel ries uit- imbtenaar J '.en den ïogen aan- >rd met ries uit- imbtenaar, '.en den igemaakt ide het storting! >ij de Poel iepaalde rdening, n een ictie A. .d van rfaf- t met de ezicht 'fing on- van een een par ede het portparl De verzoeken worden verleend en geboekt in het desbe- \caJU treffend register onder de hrs.2/ 257, 1/656, 1/655, 1/654 en 1/655- De Voorzitter zal omtrent dit voorstel een beslissing nemen aan welke beslissing de overige leden van het G ooilege zich aansluiten. De toestemming wordt onder de gebruikelijke voorwaar- den verleend. L De vergunning wordt onder de gebruikelijke voorwaarden \P uJU- verleend. M. Van het rapport wordt kennisgenomen en besloten adres- sant RTolman te berichten dat het vuil verwijderd zal worden. v h De dienst O.W. opdracht te geven voor verwijdering van de auto-onderdeelen zorg te dragen. B ontheffing wordt verleend conform bet advies Bouw- V- cJlcL. en Woningtoezicht. •sloten wordt het verzoek gedeeltelij]; in te willigen U oor beschikbaarstelling van zwarten grond en graszo- irf™ >een en ander conform het advies van openbare wer- <A. JlI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 90