BESLISSING Afdeeling en No. uit- re der 415,10 110,51 525,61 jmplex op irraing t grond- 3 mogen Dop van ting van andbe- t ontwerp est te oprich- okerij er.W adastraalB ctie II Aanmerkingen De declaraties worden goedgekeurd en besloten dezen te voldo en Aan den raad zal een verhoogd crediet moeten worden aangevraagd De machtiging tot het doen opmeten van de wegen door den landmeter wordt verleend.In verband hiermede zal aan den Techn.ambtenaar O.ïï.opdracht worden gegeven zich hieromtrent met den landmeter in verbinding te stellen. twerp dei: terberg uitbrei- keri j ,ge- ,kadas- in sectic en aan- n van eer ing van oprichter, t rooke- an hine ge- van 1 i* l gehakt- rordende P.K. den Post- it in sec- district Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. De vergunning wordt verleend overeenkomstig het be sluit hiernevens als bijlage gevoegd. IsJcl, W 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 94