Afzender of voorsteller Korte inhoud num mer hoofd der arbeidsinspectie te Utrecht behoeft het hem toegezonden ontwerp geen wijziging in de naleving van de I eischen, gesteld krachtens'de veilig heidswet niet onmogelijk te maken. 189 Gebr.A.en Ekoks- 2 9 12 1verzoeken vergunning tot uitbreiding bergen Alhier van de bestaande maalderij en graan- zuiveringsinrichting gelegen aan do Birkstraat kad. bekend gemeente Soest,1 in sectie G.1p70, door bijplaatsing van een electr.motor van 10 P.K. in het aangebouwde gedeelte, dienende te: aandrijving vaneen elevator en een slijpsteen en het in werking brengen van een hijschtoestel Blijkens mededeeling van het district; I hoofd der arbeidsinspedtie te Utrecht! behoeft het hem toegezonden ontwerp geen wijziging om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de veilig heidswet niet onmogelijk te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 95