Utrecht uitwerp van de veilig- ïaken. >reiding j 1 graan- m aan do ite Soest! latsing ?.E. in mende tei en e en brengen districtijj 2 Utrecht I ontwerp g v an de 3 veilig-, naken. BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen De-vergunning wordt verleend overeenkomstig het hier nevens gevoegde besluit»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 96