NOTULEN burgemeester en wethouders VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Februari 193 J... Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deketh, burgemeester J.S. van Duren en K.Lodeesen wethouders Secretaris JG.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester. De Secretaris, Bevat volgnummers 190 t/m 205 Uitgevoerd Afd. I :.4? Afd. II: Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 98