m NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Ij 193 Tegenwoordig de Heeren MrG. II. van ivl.oost.er ...en. ..iioa.fe.fcSfeu.»....»i.e.tiio.n.d.e.r.a.; Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, A -£L.. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m15 Uitgevoerd Afd. If t Afd. IIv Afd. IIIAl. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 102