P-Ati J'Y" anaigneid ri 17 ^4- ii ling der he t o pha - euwaan0e- benae op uwen gun- n 12 Bep- betaling eiae aan- at er wel- sli ssing tsing van tuurbaa BESLISSING Afd 6n Aanmerkingen en No. I y je mededeeling is voor het College geen aanleiding op LfJi gjr ae beslissing dd« 12 Beptember 1933 terug te komen. ij Besloten Hordt ae waterleiding JSy oparacht te geven toty^g^/J |laatsing der brandkraan in de Banning straat met ver- zoea omtrent ae plaats overleg te plegen met dant der Brandweer te Soesterberg, Tammer aen ~<oï__iian~ Besloten wordt adressanten te bericnten geen vrijxieid nan vinaen de pachtsom te da u Be o ooilege verminueren weg 0ele- t ^edaan ge Brand- Baad toe gemeen- nde toela- nlang s e wer kver- 1 dag io o. In afwijking van net advies zal aan aaressant J.ivremer alhier het gebouwtje'in huur worden aan^ebouen voor f.1,-- per weeic. Besloten wordt aen raad voor te stellen het sauit vast te stellen» Besloten wordt conform het voorstel. ontwerp-be- - /-A s~S fjL X*SL3j G - JciCil'G SO-.. tl kJ •xuTGi.163 K.;' Jfifi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 106