NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN l.cj.\& bru&r_ 193 Tegenwoordig de Heeren H. van x^Xooster .en i,. ^.oaeeaen Tetliouaexs., Secretaris J.G i tenbur/ Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, ^N^Ouju- Bevat volgnummers t/m ..nü4 Uitgevoerd Afd. 1:4? Afd. II: Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 108