V* U- op van na- oodigd achter tz in het E S L S S I N G Je gevraagde macntigmg vsorat verieena met toekenning van een crediet groot f.yd5»5u' Afdeeling en No. Aanmerkingen V? og dit n overge- nd d ew er ici.i^j an he o ga— eed van uoor of na-1 in verbanu I I en and er e luer 0 e en r in uen 'or en s kraai "bepaalde ningvoor oningen e leg ei. ,raal be- e d137" .i. .e ont- lingstraa 0 üioeft Van bouwver- ;en auobel :g, xadas- in sectie >diöe ont- i aoor hem ,as ver- .ging wel- ■ezinsin- den raad >eming van oeheer ,esloten wordt 1Selderbeez: alhier aan te schrijven het trottoir weaerom in aen oorspron-telijleen toest terug te brengen en .na iel binnen 14 aaben na besloten wordt den daad voor te stellen de gevraagae ontheffing niet te verleenen en wel op grond van de 't zwaren dooi" den leennisen Ambtenaar in zijn rapport vermeiu -■e ontheffing wordt verleenu onaer voorvrarae van stor ting van x.pó2>^b in het wegenfonds. iesloten wordt P.J.xjürrias ide steun in^evol^e de steu ■Hulpbetoon van het besluit luis o e s Cellen voordoen uit te sluiten van re0eling en .--aatexiuppe 1 ij xc en de reden .aartoe in men uet intrekkin, Iwordt Ito t I ten net besluit du* 4b mecsiuder j 1 raad voor te stellen over te &aan van oesloten den benoeming van een stichtingsbestuur en niet te w op de uitkomsten van het onderzoem uom ae raaas (commissie ter zake Stichting natuurbad. i-ue nieuwe voordracht uen r luis volgt; ;.an te bieden zal lui uen G. 63? ctilGilX*x j o li u v0 dCl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 112