yf'itjl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen laatsing der^rond- et perceel 0 tööxce- ,1 Gc üio^en nieuw uur de oetalii. ,ar te doen X/ electr mersfoort •.n is der ei P r a texi onzerzijd ,e 0e-i-ente iaar beiasx .re .verkex. ■der en ,an ae ge- 50 zijnde x* en 0 x 6 ei» ;houders ai L 1/3 oeaee van een ,n de passu P ex 0 e e 1 s de t 13 e - :te«eQe op .reau een londen een uw au it jOc ■lijke nuux jl de ver- :ker oerei. age ten "be .okaal) te VoorzitterLr. u. Jeketh. (ambtsnalve; Leden z j ..o.vun ourcn j a. xindendijn i/eenstra«mp ocxx*evr van aaien-, 0óevenhui j zei (ambtshalve; Je toestemming wordt verleend, -ej iunüe -jesloten wordt ae firma mede te deelen dat voorioopig van het aankoop en van een nieuw uurwerk wordt af^.eziei Besloten wordt de curatrii te voluoen en het rest nt nog komende tekorten.- e in het failissement te reserveeren voor ...y eventueel As Besloten wordt te traenten een regeling te treilen waarbij de gemeente de rente en aflossing garandeert van een door Soest Vooruit aan te gane leening voor ue: bouw van een verkeershuis naast het gemeentehuis en he wachthuisje niet te bouwen, noch onder te brengen in een aer drie ruimten van het gebouwtje ten _..w.van het gemeentehuis Je Secretaris wordt &emacnti0u in aezen üCest met net bestuur van 3 est Vooruit te spreken en ..iet uen iech- nxsch ambtenaar Openbare er non te men nader bericht wor-at ingewacht. 31* X C XI öili^ y tel U SUlel iC 01" O e J.1 - 1' _J OHxCGX* iUO 03? 13

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 114