y,hJiU' cJs-, V)/> J te zijn :drag, au voorgeno- ;je in net iet raad- e en e b e - liet Colle 1 ae poli- ;raat, li.. Lat het oA onderhouc 3te komt ta 1 en Afdeeling Aanmerkingen en No ...me beslissing Burgemeester en .iethoudei ding schrijven Soest Vooruit. naar aan lei- het College blijft van meening dat de huuruer deze Klei ne reparatie heeft te betelen en besluie bij den huur- laer op betaling aan te dringen. fv0orts zal den Technisch -mibtenaar nogmaals zijn te wij jzen op de verplichting van de huurders en bij hem aan [te dringen geen kleine onderhoudswerken meer te laten [verrichten door personeel van de gemeente, deze Kleine werKen kunnen de huurders zelve aan anderen opdragen. nunner bt-l van §8 De- I i net af- sezitting eren dat en met rdt geslo- 5 Januari, g wordt .welk ten n opgeno- is voor traven .r zullen eerterr em. i )e beslissing wordt afgewacht arinto oe- :slaan doorP d door de genomen e.. n de voor- g van ae tingis droegen oml 4ie vergadering besluit aan de wensciien van ae uea. ften tegemoet te Koiien en verwacht van de afdeelinD -nantiën spoedig de ,_,egevens noodito voor het doen van Jten voorstel aan den R; ad. o ta fi- JLT! Besloten wordt uen raad voor te stexitn hei verpachten vpn het parkeerterrein in het openbaar te doen 0eschie- dbn en wei onaer ae voorwaarden bij net voorstel over te leggen. •O 1 ■sloten wordt uen raad vour te stellen de strook grond VcM- ■aer de gestelde voorwaarden in scnenKing te aanvaarden.^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 116