F NOTULEN «n BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN193 Tegenwoordig de Heeren x u - H» van i,:. Lodeeaen, Wethouders. Secretaris J.» Lr., A.« Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m _>U. Uitgevoerd Afd. 1: Afd. II: Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 120