is/U Afdeeiing BtSLISSING Aanmerkingen van ee- ®esi0ten wordt ook voor de scxiool te Soesterberg de re- dien teling toe te passen dat aan nieuwe aanvragen tot ^e- ïruik van schoollokalen niew meer voldaan wordt. schoox- geven van durJ ebruari iCla ch u te ge- nte. en wet- aaf van de ge- pu,-- j 1 .ing va, >ch te ;rvoor uitvoe- V Vj let schrijven ter xcennis te orengen van den ,aau IS J'J Besloten wordt adressant mede in verhand .„et het schnj-j ren van de uedeputeerde Staten naar aanleiding van zijn i tan genoemd -.ollege gericht bezwaarschrift, te beried- //?j ■en dat niet tot teruggaaf der f.30,-- kan worden over- I gegaan. Besloten wordt het voorstel te nandhaven met oog op de te houden ^raadsvergadering antwoord in te zenden vóór 1 ^aart a.s. en te verzoemen het definitieve Aangezien geen plaatselijke commissie bestaat circulaire voor kennisgeving aangenomen. wordt de V2- V O t' i£6 C Oiu- L ci~C "fc -kO j /Vc -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 124