NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heerert ii. v. klooster en ii Lodeesen iiethoucLers. Secretaris Atwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m ..^on uitgevoerd Afd. I: éy Afd. IJ: Tt Afd. Afd. IV: i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 126