l vJ>- I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen in bezwa. «adressant te bericxiten dat hij op de lijst zal worden s komen ^feeplaatst. door en st el u 3 op ae eneente m zien vaststel- Lers, in ities en 3 van oor- Ljst ge- rervoerfci: rden ïtiging ibare in-- Lng van iviseert aouden 3last meil oare Aer-I ader lijn I srvoer larvoor ij dit wei net den Ld mg ei det ver- j druicweial tkadae- i a sectic I an net ectie te I do. 14z-1 en ontwerl van de /eilig- anen iesloten wordt de bestaande lijst te nandnaven Conform het advies der Commissie Openbare berken, dd. feu i'ebruari j.1. wordt besloten been openbare aanoeste- ain0 te nouden, doch bij gelegenheid van net vervoeren van materialen prijsopgave te vragen aan daarvoor in fearmerking komende personen. J i iG ;De verdunning wordt verleend overeenkomstig het "besluit] j/ .hiernevens als bijlage ^evoegd. (V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 130