■e /fa- A./ Atdeeling E S L I S S Aanmerkingen en No m raaas- ig eboden iet voor L toegest, 1 ;rding ai" rekking tol smeester J ie financxl fcer goed- Lt dd. 3- 2l/29i5: I in dien zi .1 of de adt door of door ko sten ad van het gewonen aan ae ómsten er. n0 van de n in kon,, ij eval kunnj lot van -j g van dei., n 94,70 we- in verbauJ endaal se. J üje 0evraaöde verantwoording te geven door de mededeeling ■ar le. 2e de daad heeft gewenscht dat een Commissie de redenen /m van de overscririjdingen zou onderzoenen; dat die Commissie met haar onderzoen een dezer dagen ui gereed komt en in den eerstkomenden raad de verhoog de kredieten zullen worden aangevraagd, wijze van onderzoek door de Commissie is oorzaak ge weest, dat het rapport niet eerder kon worden ingediend hes. sloten wordt aan de wenschen van de u-edeputeerde ota tien uevolfa te bevem. de Bannij op drie n nto sw 1 j z en n worde: brengt hieron- Besloten wordt den haad het voorszei bejtalin,., van de onkosten afgerond op grjond inbegrepen. -del voordracht en de daarmede verband sluiten te ontwerpen en bij het Colle te aoen tot teru,, f1de ïouaenue ge in te raadsoe- aienen Conform het advies der Commissie Openbare merken wordt besloten den Technisch .nubtenaar op te draben een be grooting op te maken met toepassing van een oeton.;etouek+ constructie 'w* -ba4# C. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 134