BESLISSING Afdeelinq No. en Aa nmerkingen j.at ae egen be- situati - raaasbe- a.ke het egatieve paf eerde 3 en van Luingspl J Deten vtor sijn vol- )or aen Besloten wordt den heer haver mede te deelen, dat hij een stel teeheningen behoorende bij het raadsbesluit cd. 31 Januari 1934 in groot formaat kan beicomen tegen betaling der v.erkelijke Kosten te verregenen uit een vooraf bij den gemeente-ontvanger te storten bedrag van (4 f100 orden ha ae storting van gemeld tot het vervaardigen bedrag <3al der teei 0 >ar cht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 138