céP?- kt. NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS jULiaA-^ VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN <-7 tibruai-i 193 Tegenwoordig de Heeren Deketia, ,i.vQ-xi i1.lau.s.t.er....en .X»...jJ.o.deaseii.,....../.e.tzLu.ua.er.s- Secretaris o o -Lr *v« v wil Lu.37- Afwezig Accoord De Wethouders, A Bevat volgnummers .aa, t/ma, - Uitgevoerd Afd. 1: 4? Afd. IIV, Afd. III';'5 Afd. IV De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 140