77- r Jió deelen tig en me o ae na- uatsen verbie- teld uit Japen, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen rottoirs aan te ander n wegens en te d enoenen end te est-duid vericri j - e0 naar rond af Ree - verdoen kien ;enheid ;edron- ;n za 1 voldaan te hou- :ht spre- ;ene in cs gehou-1 en 2 Au0uJ ars teil inl e Paulus j en JLoni»-. ende 'de pen te met de ezicht t 'bij noIJM .vStfc ra venwel zal er Ret terrein wordt oescxiiicbaar aandacht op gevestigd worden, vrij olijft over xaet terrein te beschikken, xauisu ..aa.xv.ci nog voor den .anvanb van het zangconcours mocht blij .ten noodzakelijk te zijn. dat de gemeente geheel indien zul. w dBsloten wordt het bestuur mede te deelen, dat met !®zscxien rekening zal worden gehouden bij een voor_ jgn reorganisatie van den dienst, doch dat voorloopi^ d bestaande toestand bestenui0d zal moeten blijven. ue eno- l .6*0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 142