Afzender of voorsteller Datum Korte num mer 2ÖC 2öl i e 1jj.J.in.Sek— Kersooesterberg H.x..illecam. .iet jjcstuur der brengst nrachtens raadsbesluit ^veror dening; 2ou moeten worden verantwoord op den post 'heffing voor net gebruik van openbare gronden en wateren (hoofd] stuk VI naar deser2ijdsche meening zal zoowel voor de sub 1 als voor de sub 2 genoem de ingebruikgeving een besluit van den raad moeten worden genomen, waarbij te vens de verschuldigde bedragen worden vastgesteld vraagt beschikbaarstelling van gemeente grond voor plaatsing van een niosn bij het vliegkamp teneinde gelegenheid te hebben tot net verkoopen van chocolade en andere artikelen. verzoekt de vergunning over te schrij ven naar de voorlocaliteit van net per ceel Soesterbergschestraat 20, Medege deeld wordt, dat de vergunning overee., komstig het bepaalde bij art. 71 der Drankwet in aen vervolge een slijtver- gunning zal zijn. verzoent onder overlegging van het goe. keurend aavies van den Inspecteur van het lager onderwijs een.bedrag Oroot f,158',-- henoodigd voor aankoop van 6 banken. wxl_ u u v SC.»Ü 01 te uOcst

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 149