V BESLISSING Afdeelina No. en Aa nmerkingen gemeente-1 iosk "bij heid te hoeolade iesloten wordt aan den A.,ad voor te stellen dezelfae grom, als andere jaren te verhuren tegen bet ling van voor 1934 -n voorts onder de ten vori0en jare ..gestelde voorwaarden, zulks na aen brona aan den open jaren dienst onttrokken te hebben. schrij- net per- hedege- overeen 71 der lij tver- het goeul ;ur van groot 3 van b csloten wordt: e. de vergunning van h.xnllecam van het perceel 'doren- j straat 3& over te schrijven naar de voorlocaliteit van het perceel Soesterbergschestraat no. eo; £ete bepalen, dat bovengenoemde verdunning overeenkom stig het bepaalde bij art. 71 lid 3 der .drankwet in den vervolge ennel een slijtvergunning zal zijn. sloten wordt het bedrag ad f.l^Ö,- xim net Schoolbestuur te stellen. - ter beschikking -7— 3 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 150